Bezig met laden...

Logboek

EASA publiceert EPAS 2022-2026 - European Plan for Aviation Safety

EASA publiceert EPAS 2022-2026 - European Plan for Aviation Safety

Zoals bij elk jaarbegin publiceert EASA (European Union Aviation Safety Agency) haar nieuwe versie van het Europees Plan voor Luchtvaartveiligheid. 

De 11e editie van het EPAS (European Plan for Aviation Safety is nu vrijgegeven en beschrijft de strategische prioriteiten en belangrijkste risico's die van invloed zijn op het Europese luchtvaartsysteem, en definieert de noodzakelijke maatregelen om deze te beperken, met als hoofddoel een verdere verbetering van de luchtvaartveiligheid.

EPAS is het regionale luchtvaartveiligheidsplan (RASP) voor EASA-lidstaten. Het ondersteunt het veiligheidsbeheer op staatsniveau en vormt de belangrijkste input voor de EUR RASP voor de ICAO EUR-regio. 

De COVID-19-pandemie blijft aanzienlijke gevolgen hebben voor de hele luchtvaartsector. Herstel van de crisis zonder dat dit ten koste gaat van de hoge veiligheidsprestaties wordt dan ook als nieuw aandachtsgebied binnen de bestaande strategische prioriteiten opgenomen.

Naast het aanpakken van de veiligheidsproblemen die voortkomen uit COVID-19, ondersteunt deze editie de verdere modernisering van het luchtvaartsysteem, op het gebied van veiligheid, efficiëntie, gelijk speelveld en milieubescherming. 

Het EPAS is een lijvig document geworden dat is opgesplitst in drie delen:

Het specifiek hoofdstuk 7: Rotorcraft is te vinden in Volume II van het EPAS (European Plan Aviation Safety) van pagina 76 tot 91.

We hebben veel respect voor de opstellers van dit plan maar vragen ons telkens weer af hoe een dergelijk plan werkelijk in de praktijk kan worden gebracht. Het is niet altijd duidelijk hoe dit plan in echte acties bij de piloten, operatoren en eigenaars zullen geraken en invloed hebben op hun activiteiten en de veiligheid zullen bevorderen.

Vooral de kleine operatoren en de private eigenaars/piloten worden weinig of niet in een dergelijk plan betrokken of aangesproken. Bij private piloten is de jaarlijkse profcheck meestal het enige moment waar over vliegveiligheid wordt gesproken.

Eens te meer wachten met spanning of hoe EASA en onze luchtvaartautoriteiten het dit deze keer zullen aanpakken, en of we deze keer iets zullen zien of horen van dit plan. Of wordt het zoals de Engelsen mooi zeggen: "we put it on the shelf and it gathers dust...".

1 Reactie(s)

Laat reactie achter....

Uw email adres zal niet gepupliceerd worden, u dient enkel uw reactie te valideren. Verplichte velden worden aangeduid met *